Säätiö

Säätiön pyrkimyksenä on tulla tunnustetuksi metsäteollisuuden kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän taiteen aktiivisena vaalijana, ja aloitteellisena kulttuurikentän toimijana.

UPM-Kymmene perusti Kulttuurisäätiön vuonna 2006, yritysfuusioiden aikakautena, taatakseen kansallisesti arvokkaan taidekokoelmansa säilymisen Suomessa. Säätiölle yhtiöltä siirtynyt kokoelma oli laajuudeltaan noin 700 teosta. Tällä hetkellä kokoelmassa on noin 600 teosta.

Säätiön toiminnan tarkoituksena on vaalia suomalaisen metsäteollisuuden kulttuuriperinnön tuntemusta omistamalla, esittelemällä ja tukemalla siihen liittyvää taidetta, tietoa ja tutkimusta. Säätiö tavoittelee toiminnassaan vuorovaikutusta ja haluaa herättää kiinnostusta. Lisäksi säätiö on sitoumuksissaan ja sijoituksissaan harkitseva ja pitkäjänteinen toimija.