Kulttuurisäätiö konservoi ainutlaatuiset lasimaalaukset

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö on toteuttanut projektin, jossa lasitaiteilija Eric O. W. Ehrströmin ainutlaatuiset lasimaalaukset konservoitiin oppilastyönä. Projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja lasimaalausten konservointiin erikoistuneen arkkitehti Nina Lehoksen kanssa. Tavoitteena oli vaalia suomalaista kulttuuriperintöä, säilyttää historiallisesti arvokasta taidetta tuleville sukupolville sekä innostaa konservointialalle uusia osaajia.

”Ehrströmin lasimaalaukset täyttävät tänä vuonna 90 vuotta. Ne hehkuvat nyt entistä loistavampina Kymin Ammattikoulun juhlasalin vieraiden ilona. Konservointi oli iso ponnistus pienelle säätiölle mutta sai merkityksen yhteistyöstä opiskelijoiden ja Nina Lehoksen kanssa. Olemme iloisia, että teoksemme tarjosivat kurssilaisille haasteita ja mahdollisuuden oppia. Säätiölle oli myös tärkeää tutustuttaa nuoria kokoelmaansa”, sanoo säätiön toiminnanjohtaja Tanja Saarto.

Konservoitavana oli yhteensä 4 antiikin vapaita taiteita esittävää lasi-ikkunaa, sekä parvekkeen lehvästöaiheiset ovet.

Muun muassa Akseli Gallen-Kallelalta oppia saanut Eric O.W. Ehrström (1881–1934) oli suomalaisen lasimaalaustaiteen merkittävä kehittäjä. UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön omistamat lasimaalaukset Ehrström suunnitteli viimeisenä työnään vuonna 1932 Kuusankoskelle Kymiyhtiön ammattikoulun juhlasalin lämpiöön. Kuukauden kestäneessä projektissa opiskelijat saivat harvinaisen tilaisuuden oppia lasimaalausten konservointia niin teoriassa kuin käytännössäkin ainutlaatuisen, teknisesti haastavan teoksen parissa.

”Konservointi oli erittäin haastava. Lasimaalaukset olivat suuria ja osittain erittäin huonossa kunnossa, joten niiden käsittely vaati opiskelijoilta erityistä huolellisuutta. Teosten taiturimainen materiaalinkäsittely ja poikkeuksellinen lyijylasitekniikka toivat konservointityöhön omat haasteensa”, kertoo kurssia vetänyt arkkitehti Nina Lehos.

Metropolian opiskelijoita työn touhussa.

Konservointityön lisäksi kurssi tarjosi opiskelijoille paljon tietoa lasimaalausten konservoinnin eri aspekteista, lasimaalaustekniikasta ja teoriasta sekä suomalaisen lasimaalaustaiteen historiasta. Kurssilla kartoitettiin konservoitavien lasimaalausten syntyprosesseja ja merkitystä suomalaisessa lasimaalaustaiteessa ja kerättiin arvokasta tietoa UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön hyödynnettäväksi.

”Yhteistyö UPM:n ja Metropolian kanssa tarjosi mahdollisuuden työskennellä erittäin motivoituneiden ja taitavien opiskelijoiden kanssa. Kurssini lähtökohtana oli saada nuoria konservaattoreita mukaan kehittämään alaa ammattimaisista lähtökohdista. Suomessa on paljon todella hienoja lasimaalauksia, joista on pidettävä huolta, ja niiden konservointi on ollut jo pitkään vain muutaman pienen toimijan varassa”, Lehos sanoo.

Marko Erola

Teokset paikallaan Kymin Ammattikoulun Juhlasalin aulassa Kuusankoskella.

Kuvat: Metropolia, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö / Matias Uusikylä

Lisätietoja antavat:

Tanja Saarto, toiminnanjohtaja, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö, puh. 045 6363 764

Nina Lehos, arkkitehti, puh. 040 7656 605, www.ninalehos.com

Eero Niinikoski, Kulttuurisäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja, puh. 040 0251 192,