Kulttuurisäätiön kokoelmateoksia rakennussuojelun piiriin

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kuusankoskella sijaitsevalle Kymin entisen ammattikoulun juhlasalin ja lämpiön interiööreille oikeuden rakennusperintölain mukaiseen suojeluun, ja keväällä 2020 Kulttuurisäätiön yhdessä kiinteistön omistavan Redeve Oy:n kanssa aloittama monivuotinen projekti on tullut päätökseen.

Suojelua haettiin, sillä Selim A. Lindqvistin suunnitteleman rakennuksen vuonna 1933 valmistunut juhlasali ja lämpiö on poikkeuksellinen, alkuperäisessä asussa säilynyt kokonaisuus, johon kuuluvat sinne erityisesti arkkitehti Lindqvistin ja Sigurd Frosteruksen, sekä näitä avustaneen Eric O.W. Ehrströmin luomat lukuisat yksityiskohdat kuten valaisimet, penkit, verhot, ja matot, sekä Kulttuurisäätiön kokoelmaan kuuluvat Ehrströmin suunnittelemat freskot, ryijyt ja lasimaalaukset.

Päätöksessään KASELY/913/2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että Kymin entisen ammattikoulun juhlasalin ja lämpiön kulttuurihistorialliset arvot ovat huomattavat, täyttäen useita vaatimuksia rakennusperintölain suojeluedellytyksistä. ”Sisustus on luonteeltaan kokonaistaideteos ja poikkeuksellisen korkealaatuinen suunnittelultaan, toteutukseltaan ja myös huolelliselta ylläpidoltaan (harvinaisuus). Tilat edustavat merkittävän talouselämän toimijan julkisluontoisia tiloja ja pyrkimystä osoittaa toimijan yhteiskunnallinen painoarvo (edustavuus). Sisustus on alkuperäinen ilman myöhempiä kerrostumia (alkuperäisyys). Taideteosten ja koristelujen aiheet liittyvät kiinteästi yhtiön ja suomalaisen yhteiskunnan vaiheisiin 1900-luvun kolmena ensimmäisenä vuosikymmenenä (historiallinen todistusvoimaisuus).”

Kymiyhtiö tilasi koulurakennuksen täyttämään työvoimatarpeitaan, ja arkkitehti Lindqvistin ensimmäiset piirustukset on päivätty vuodelle 1916. Rakennus valmistui osittain tulevina vuosikymmeninä, ja ehti toimia mm. tilapäisenä seuraintalona ja kirkkona ennen päätymistään varsinaiseen käyttöönsä, sekä sotasairaalana vuosina 1939-1944.

Suojelun piiriin kuuluvat Eric O.W. Ehrströmin ryijyt esittävät Kymiyhtiöön vuoteen 1932 mennessä sulautuneita tehtaita niiden tavaramerkein ja symbolein, ja Ehrströmin kirkkaina hehkuvia, vastikään restauroituja lasimaalauksia puolestaan kuvittavat antiikin vapaiden taiteiden henkilöitymät.
1932 valmistuneiden freskojen aiheena on vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumat. Aihepiiri koettiin vaikeaksi toisen maailmansodan jälkimainingeissa, ja freskot päädyttiin peittämään. Ne olivat peitettyinä aina 1980-luvulle asti – onneksi hengittävin kankain ja puutapein, mikä edesauttoi säilymistä.

Kuvat: UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö / Matias Uusikylä.